Home » Irlandia, Kultura » Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Projekt wspiera polskich emigrantów w edukacji ich dzieci na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum już od 4 lat. Zespół tworzący projekt dokłada wszelkich starań, aby nauka w szkole przynosiła jak najlepsze efekty, a równocześnie wiązała się z przyjemnością płynącą z obcowania z językiem i kulturą polską. Nauka w ramach projektu opiera się na filozofii tzw.nauczania domowego, w którym to rodzic pełni rolę nauczyciela dla
swojego dziecka.

collage-03

Poprzez Internetową Platformę Edukacyjną uczniom udostępniane są multimedialne materiały edukacyjne, niezbędne do realizacji podstawy programowej zgodnej z założeniami polskiego systemu oświaty, a rodzicom scenariusze lekcji przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę polskich nauczycieli. Każdy rok nauki kończy się egzaminem klasyfikacyjnym. Po jego zdaniu uczeń otrzymuje państwowe świadectwo, które eliminuje ryzyko powtarzania klasy po powrocie dziecka do kraju.

Dla Polaków, którzy dysponują numerem PESEL swojego dziecka, jak również możliwością przystąpienia do egzaminu końcowego w siedzibie Szkoły Partnerskiej w Polsce lub w Londynie (w przypadku klas 1-3 Szkoły Podstawowej), nauka w szkole jest zupełnie bezpłatna. Niewątpliwie stanowi to ogromny atut prowadzonej przez nas działalności. Osoby nie spełniające powyższych warunków mogą skorzystać z dodatkowych pakietów płatnych, które umożliwią im naukę w ramach projektu.


Zapisy na bezpłatną naukę w roku szkolnym 2013/2014 dokonywane są za pośrednictwem strony www.libratus.edu.pl i trwają do 6 maja 2013 roku – decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. „


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


2 Responses to Polskie Szkoły Internetowe Libratus

  1. Zapisy trwające do 6 maja na bezpłatną edukację w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus z powodu dużego zainteresowania zostały przedłużone do 31 maja.

    Lubię: Dobre 1 Słabe 0

  2. Ktokolwiek z rodziców korzystał z tej szkoły i może coś powiedzieć? Zastanawią się między wyborem Alfa i Omega i Libratusem – będę wdzięczna za opinie rodziców 🙂

    Lubię: Dobre 1 Słabe 0

Dodaj komentarz