Home » Irlandia, Polonia » Drogi do niepodległości Polski i Irlandii

Drogi do niepodległości Polski i Irlandii

Serdecznie zapraszamy na seminarium historyczne, organizowane przez Ambasadę RP w Dublinie i Instytut Pamięci Narodowej. Konferencja obędzie się w dniu 8 października br. na University College Dublin.

seminarium historyczne

Plan seminarium

13.00–13.15 – otwarcie konferencji: Marcin Nawrot – Ambasador RP w Dublinie, dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN

13.15-14.30 – sesja I

Prowadzenie – dr Łukasz Kamiński

• prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Polskie dążenia do niepodległości w XIX w. na tle europejskim

• dr Bożena Cierlik (School of History, University College Cork) – Irlandczycy a kwestia niepodległości w XIX wieku

• dr John Borgonovo (School of History, University College Cork) – Irlandczycy w wojnie o niepodległość

• dyskusja

14.30–14.45 – przerwa na kawę

14.45–16.00 – sesja II

Prowadzenie – dr Łukasz Kamiński

• prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) – Polskie Państwo Podziemne w czasie powstania styczniowego

• prof. Gabriel Doherty (School of History, University College Cork) – Irlandzkie państwo podziemne w czasie wojny o niepodległość

• prof. Rafał Wnuk (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku / Instytut Historii KUL) –Polskie Państwo Podziemne w czasie II wojny światowej na tle ruchu oporu w Europie

• dyskusja

16.00–16.15 – przerwa na kawę

16.15–17.15 – sesja III

Prowadzenie – dr Łukasz Kamiński

• prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Pamięci Narodowej / Instytut Historii PAN) – „Czarny czwartek” i „Krwawa niedziela”

• prof. Gabriel Doherty – Irlandia i Irlandczycy wobec „Solidarności”

•dyskusja

17.15–17.30 – przerwa na kawę

17.30–19.00 – dyskusja panelowa

-Irlandzkie i polskie drogi do niepodległości w XIX i XX w. w perspektywie porównawczej.

Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler

Uczestnicy: prof. dr hab. Andrzej Chwalba, prof. Gabriel Doherty, dr Jacqueline Hayden (Trinity College Dublin), dr Łukasz Kamiński, prof. Marek Kornat


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz