Home » Irlandia, Polonia, Praca » Seminarium nt. możliwości współpracy gospodarczej między Polską i Irlandią

Seminarium nt. możliwości współpracy gospodarczej między Polską i Irlandią

polska biznes w Irlandii

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie organizuje w dniu 20 listopada 2013 r. w Dublinie seminarium dot. możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Irlandią. Impreza ma na celu zapoznanie miejscowych środowisk biznesowych z istniejącymi możliwościami inwestycyjnymi w Polsce oraz przedstawienie polskiej oferty współpracy handlowej i produkcyjnej.

Podczas seminarium przedstawiona zostanie oferta biznesowa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uczestnicy imprezy będą mieli także okazje zapoznać się z doświadczeniami innych inwestorów, którzy rozpoczęli już działalność gospodarczą w Polsce. Przedstawiona zostanie ponadto informacja nt. działalności Irlandzko Polskiego Stowarzyszenia Biznesu.

Data spotkania: czwartek, 20 listopada 2013 r. godz. 8.00 – 10.30

Miejsce spotkania: siedziba Dublin Chamber of Commerce (7 Clare Street, Dublin 2)

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji w WPHI

Dodatkowe informacje:

Tel: +353 1 269 1370

E-mail: dublin@trade.gov.pl

www: http://www.dublin.trade.gov.pl/en


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz