Home » Irlandia, Polityka, Polonia » Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie przekazuje wyborcom – obywatelom polskim, zamieszkałym w Republice Irlandii, informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (niedziela).

GŁOSOWAĆ NA KANDYDATÓW POLSKICH CZY IRLANDZKICH?

Polski wyborca w Irlandii ma dwie możliwości głosowania: na polskich lub irlandzkich kandydatów.

Głosowanie na polskich kandydatów do PE odbywać się będzie 25 maja 2014 r. w czterech Obwodowych Komisjach Wyborczych w Dublinie. Ich siedziby ustalone zostaną w najbliższym czasie.

Głosowanie na irlandzkich kandydatów do PE odbywać się będzie 23 maja 2014 r. i jest połączone są z głosowaniem w wyborach samorządowych.

Swój głos oddać można zatem w głosowaniu na irlandzkie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego albo zagłosować na polskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego w Obwodowej Komisji Wyborczej w Dublinie czy też w kraju, w miejscu umieszczenia w spisie wyborców.

Uwaga! Każdy wyborca ma tylko jeden głos i musi dokonać wyboru na jaką listę głosuje. Nie można zatem głosować dwukrotnie.

ZA GRANICĄ GŁOSUJEMY NA LISTY Z MAZOWSZA!

W polskich Obwodowych Komisjach Wyborczych w Dublinie głosowanie odbywać się będzie na listy kandydatów z Okręgu nr 4 tj. właściwego dla Warszawy i 8 powiatów województwa mazowieckiego (grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

KIEDY i JAK ZGŁASZAĆ CHĘĆ UDZIAŁU W WYBORACH ZA GRANICĄ?

Zgodnie z polskim prawem wyborczym, zgłoszenie do spisu wyborców wnieść można:

1. ustnie,
2. pisemnie,
3. telefonicznie,
4. telegraficznie,
5. telefaksem oraz
6. osobiście, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania, przy wyborze opcji głosowania osobistego, oraz najpóźniej na 13 dni przed dniem wyborów, przy głosowaniu korespondencyjnym.

Broszury informacyjne na temat możliwości uczestnictwa w irlandzkich wyborach:

1. Jak są wybierani irlandzcy członkowie Parlamentu Europejskiego
2. Jak są wybierani członkowie władz lokalnych

Więcej informacji na stronie ambasady.


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz