Home » Irlandia, Polonia » Łatwiejszy dostęp do polskiej edukacji

Łatwiejszy dostęp do polskiej edukacji

Łatwiejszy dostęp do polskiej edukacjiDzięki zmianom w Ustawie o systemie oświaty, które zostały wprowadzone w maju tego roku, dzieci Polaków wyjeżdzających poza granice kraju, będą bez przeszkód mogły kontynuować naukę w ramach polskiego systemu oświaty.

Rodzice decydujący się na wyjazd za granicę wraz ze swoją pociechą mają kilka możliwości na podtrzymanie kontaktu dziecka z polską edukacją. W wielu zagranicznych ośrodkach polonijnych organizowane są zajęcia języka polskiego, np. w szkołach sobotnio-niedzielnych. Ośrodki te są jednym z najpopularniejszych sposobów na podtrzymanie kontaktu z językiem ojczystym przez dziecko przebywające za granicą. Jednakże w większości przypadków realizowany jest tam tylko i wyłącznie program uzupełniający, nie dający możliwości zdobycia przez dziecko państwowego świadectwa.

Z tego powodu wiele rodzin decyduje się na skorzystanie z możliwości, jaką daje im ustawa o systemie oświaty, która zezwala na samodzielne nauczanie dziecka w domu w trybie tzw. nauczania domowego. W takiej sytuacji to rodzic staje się nauczycielem dla swojego dziecka i wspólnie z nim realizuje materiał wyznaczony przez polski program nauczania. Po roku nauki uczeń zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu końcoworocznego, sprawdzającego zdobytą wiedzę. Po jego zdaniu otrzymuje on państwowe świadectwo, takie samo jakie otrzymują jego rówieśnicy uczący się w polskiej szkole. Dotychczas rodzic chcąc samodzielnie uczyć dziecko był zobowiązany dostarczyć do
31 maja dyrektorowi szkoły wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Nowelizacja ustawy umożliwia edukację dziecka w trybie nauczania domowego, w każdym czasie.

Wśród Polonii na całym świecie nauka w domu nie jest nowością, a bycie nauczycielem dla swojego dziecka nie jest łatwe. Jednakże wraz z rozwojem nowoczesnych technologii powstają nowe rozwiązania, wspierające rodziców w nauce na odległość. Już pięć lat temu została stworzona pierwsza internetowa platforma edukacyjna, dedykowana Polakom wyjeżdżającym za granicę. Właśnie na tym rozwiązaniu opiera się m.in. projekt edukacyjny Polskie Szkoły Internetowe Libratus, który wspiera rodziców w kontynuacji nauki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. W ramach projektu została stworzona platforma, na której umieszczone są scenariusze lekcji i repetytoria przygotowane przez polskich nauczycieli. Zawierają one wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pracować z dzieckiem, tak, aby przyswoiło wymaganą wiedzę. Dodatkowo mali Polacy, uczestniczący w tym przedsięwzięciu, spotykają się co tydzień z polskim nauczycielem na tzw. Webinariach, czyli lekcjach on-line przeniesionych ze szkolnej ławki do Internetu. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli wzbogacone są o prezentacje, filmy edukacyjne, interaktywną tablicę oraz gry i zabawy. Uczniowie oraz ich rodzice w trakcie trwania tego typu lekcji mają możliwość porozmawiania z nauczycielem na czacie.

Dotychczas zapisy do projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus możliwe były wyłącznie do 31 maja. Dzięki wprowadzonym zmianom skorzystanie z tej formy wsparcia będzie możliwe również w innych, wyznaczonych przez organizatorów projektu, terminach. Więcej informacji na temat tej inicjatywy www.libratus.edu.pl


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz