Home » Kultura, Polonia » Zjazd Forum Polonia w Dublinie

Zjazd Forum Polonia w Dublinie

polonia Irlandia

W dniach 6 – 7 grudnia br. w Hotelu Bewley’s w Dublinie odbył się kolejny, już 10 zjazd środowisk polonijnych w Irlandii, zorganizowany przez Forum Polonię.

Jednym z celów przedsięwzięcia, w którym uczestniczyło 40 aktywnie działających liderów środowiska polonijnego oraz przedstawicieli organizacji polonijnych z całej Irlandii, było wzmocnienie sieci kontaktów organizacji pozarządowych i osób indywidualnych zaangażowanych w działania na rzecz lepszej integracji Polonii w Irlandii, a także dyskusja nad wyzwaniami i szansami, które stoją przed środowiskiem polonijnym na Zielonej Wyspie. Podczas Zjazdu wypracowano wspólne stanowisko na temat sytuacji Polonii, które przedstawiono gościom Zjazdu – Panu Piotowi Rakowskiego, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady RP w Dublinie oraz Aodhán Ó Ríordáin TD Ministrowi Do Spraw Integracji. Przedstawiciele władz omówili je z uczestnikami Zjazdu oraz z zaciekawieniem wysłuchali wystąpień uczestników na temat realizowanych przez nich projektów oraz informacji na temat działalności poszczególnych organizacji.

Podczas Zjazdu, jego uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowej w Irlandii, a także budowania wizerunku i prowadzenia skutecznych działań marketingowych dla organizacji pozarządowych. Dzięki spotkaniu z Panią Karoliną Rogulską z Ambasady RP zgromadzeni mogli dowiedzieć się, jak aplikować o środki finansowe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację przedsięwzięć.

Najważniejszym celem zorganizowanego przez Forum Polonia Zjazdu była formalizacja Forum, przyjęcie statutu oraz wybranie Komitetu Sterującego i członków Komisji Rewizyjnej. Cel ten został osiągnięty. Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło Statut Forum Polonia wraz ze zgłoszonymi poprawkami, przyjęło do swojego grona nowych członków i rekomendowało 12 kandydatów do Komitetu Sterującego Forum Polonia. W wyniku tajnego głosowania do 7-osobowego Komitetu Sterującego weszły następujące osoby: Niamh Nestor, Barnaba Dorda, Agnieszka Wieczorkowska, Artur Banaszkiewicz, Dominika Topolska, Justyna Cwojdzińska i Katarzyna Dobaj. Komisję Rewizyjną wybrano spośród 6 kandydatów. Tworzą ją przedstawiciele różnych organizacji z terenu całej Irlandii: Wojciech Białek (Centrum Together-Razem), Wojciech Kostka (Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne), Emilia Marchelewska (CKU, Cairdre), Joanna Dobosz-Chudy oraz Olaf Berthold (FIPICA)

Komitet Sterujący Forum Polonia jeszcze przed świętami zorganizuje spotkanie, na których zostaną omówione działania planowane na 2015.

Forum Polonia jest platformą współdziałania organizacji polonijnych oraz indywidualnych osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczeństwa Irlandii. Forum działa jako sieć wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii. Forum promuje pozytywny obraz Polaków i Polski, dociera do Polonii w Irlandii, usprawniać komunikację pomiędzy liderami społeczności lokalnej. Organizacja także wspiera ich współpracę z partnerami z Polski, i ze świata.

Więcej można znaleźć na www.forumpolonia.org.


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz