Home » Irlandia » Komunikat w sprawie uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed Konsulem w Dublinie

Komunikat w sprawie uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed Konsulem w Dublinie

Komunikat w sprawie uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed Konsulem w Dublinie
Ambasada RP w Dublinie uprzejmie informuje, że od dnia 4 grudnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Civil Registration (Amendment) Act 2014 wprowadzająca zmiany do przepisów dot.rejestracji stanu cywilnego w Irlandii.

Miło nam poinformować, że jedna z głównych zmian dotyczy uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed Konsulem w Dublinie.

Problem nieważności w świetle prawa irlandzkiego ślubów zawartych w ambasadach pojawił się z końcem 2009 r. Od tego czasu Ambasada RP w Dublinie podejmowała wszelkie leżące w zakresie kompetencji czynności, aby doprowadzić do uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed konsulem. Ambasador RP w Dublinie oraz kierownik Wydziału Konsularnego wielokrotnie kontaktowali się z głównymi instytucjami oraz urzędami irlandzkimi, celem wyjaśnienia i przyśpieszenia prac prowadzonych przez właściwe organy. Temat uznawania przez Irlandię skutków prawnych małżeństw zawieranych w placówkach na jej terytorium był stałym punktem spotkań z przedstawicielami władz irlandzkich w Dublinie oraz współpracy z innymi placówkami zagranicznymi z państw UE.

Zwieńczeniem tych starań jest uchwalona ustawa, której tekst dostępny jest na stronie Oireachtas.ie

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące szczegółów ww. regulacji:

Uznanie ślubów

W świetle nowych przepisów wszystkie związki małżeńskie oraz partnerskie zawarte na terenie Irlandii w placówkach dyplomatycznych do dnia wejścia w życie ustawy będą uznane – tak, jakby zostały zawarte zgodnie z obowiązującym prawem w dniu zawarcia małżeństwa.

Wyłączenie uznania – oświadczenie o niestosowaniu przepisów ustawy

Do czasu określenia przez Ministra Opieki Społecznej w osobnym rozporządzeniu daty
obowiązywania przepisów o uznaniu ww. związków, osoby zainteresowane mogą wnosić o wyłączenia uznania związku małżeńskiego poprzez oświadczenie złożone w urzędzie stanu cywilnego w Irlandii o niestosowaniu przepisów ustawy do zawartego przez nich związku.

Termin ostatecznego uznania

Ostateczne uznanie małżeństw zawartych w ambasadach, w tym przed Konsulem w Dublinie, z mocy prawa nastąpi w dniu określonym przez Ministra Opieki Społecznej w osobnym rozporządzeniu.

Mając powyższe na uwadze, niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie o wyznaczeniu ww. terminu.

Rejestracja w irlandzkich aktach stanu cywilnego

Ponadto, ustawa przewiduje możliwość rejestracji małżeństwa zawartego przed konsulem w
irlandzkich aktach stanu cywilnego na podstawie zgodnego wniosku stron lub jednej ze stron w przypadku zgonu drugiego małżonka.

Wyłączenie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem

Ustawa przewiduje, że zmiany nie będą dotyczyły małżeństw zawartych po wejściu w życie
nowelizacji.

Urzędnicy konsularni nie będą zatem uprawnieni do udzielania ślubów ze skutkiem prawnym w
Irlandii.

Mając na uwadze powyższe, nie będzie możliwe występowanie do Konsula RP w Dublinie z
wnioskiem o zawarcie związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Dublinie.

Uwagi

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w
Dublinie: tel.( +353 1) 871 80 20; fax.( +353 1) 872 77 92; e-mail: dublin.consul@msz.gov.pl


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz