Home » Ciekawostki, Imprezy, Irlandia, Kultura » Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 2015

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 2015

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 2015 - promocja jezyka polskiego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ogłoszony na konferencji UNESCO w listopadzie 1999 r. i obchodzony jest 21 lutego w celu promowania zróżnicowania językowego i różnorodności kulturowej. Kilkanaście placówek dyplomatycznych z państw UE, akredytowanych na terenie Irlandii postanowiło wykorzystać tegoroczne obchody odbywające się pod hasłem: „Integracja poprzez edukację: Język ma znaczenie” – jako okazję do wspólnego promowania swoich języków ojczystych i stworzenia możliwości włączenia nauczania tych języków do irlandzkiego systemu edukacji.

Według standardów ustanowionych przez UNESCO „właściwa edukacja w dziedzinie języków” ma fundamentalne znaczenie w dostępności do edukacji, zdobywania wiedzy i dostępu do informacji. System oświaty powinien stwarzać warunki, w których promowane jest używanie co najmniej trzech języków, spośród których jeden to język ojczysty. Jak podkreśla w swoim przesłaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 2015 pani Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO: „Dzień ten jest okazją do tego, żeby każdy z nas zdał sobie sprawę ze znaczenia języka ojczystego w edukacji w celu podwyższenia jakości nauczania i osiągania lepszych wyników, niż do tej pory.”

W Europie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, polityka dotycząca nauczania języków zmieniła się w ciągu ostatnich lat w sposób znaczący. Kraje członkowskie UE wyraziły swoje zaangażowanie w tej kwestii w Artykule 149 Traktatu Nicejskiego, którego część brzmi: „Działanie Unii zmierza do rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza przez nauczanie i upowszechnianie języków Państw Członkowskich”.

Wiele zmian zaszło w Irlandii, gdzie krajobraz językowy w ostatnich latach uległ radykalnej przebudowie. Według danych spisu powszechnego z 2011 r. (Census 2011) ogólna liczba osób, które zdeklarowały posługiwanie się we własnym domu językiem innym, niż angielski 2 lub irlandzki to 514.068 (11% populacji). W szkołach irlandzkich uczą się dzieci pochodzące z ponad 160 krajów, liczba używanych przez nie języków to blisko 200. Dla około 70-75% uczniów angielski nie jest pierwszym (ojczystym) językiem (Ministerstwo Edukacji, 2011).

Minister Edukacji pani Jan O’Sullivan wskazała, że: „Ministerstwo Edukacji zajmuje się obecnie opracowaniem nowego programu dotyczącego języków obcych i w związku z tym chciałam podziękować ambasadom za ich wkład w rozwój projektu. Nasz system edukacji został wzbogacony przez pojawienie się uczniów pochodzących z wielu różnych kultur i mówiących w różnych językach, co niewątpliwie stanowi cenny nabytek dla całego społeczeństwa”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przypadającego w dniu 21 lutego br., szereg Ambasad mających siedzibę w Dublinie postanowiło podkreślić w tym dniu możliwości nauki języka ojczystego w Irlandii, ze szczególnym uwzględnianiem języków tych państw UE, które nie są objęte programem szkolnym, a z których można zdawać egzamin na maturze (Leaving Certificate). Wszystkie osoby, których język ojczysty jest jednym z języków urzędowych UE mogą ubiegać się o możliwość zdawania tego języka na maturze. Model arkuszy egzaminacyjnych języków nie objętych planem nauczania oparty jest na wytycznych stosowanych w szkołach europejskich.

 promocja jezyka polskiego

Niezwykle zachęcająca do dalszych działań jest zaobserwowana wzrastająca liczba osób, które zdają egzamin z języka ojczystego (wprowadzony w 2005 roku); w 2014 ich liczba wyniosła około 1500. Do tegorocznego egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy posługują się jednym z 16 języków ojczystych: bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, greckim, holenderskim, litewskim, łotewskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim i węgierskim. Języki te nie znajdują się w oficjalnym programie nauczania, dlatego też w celu zdobywania umiejętności posługiwania się nimi, jak również przygotowania do egzaminu maturalnego uczniowie muszą szukać alternatywnych sposobów zdobycia wiedzy poza szkołą, do której uczęszczają na co dzień.

W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić znaczenie szkół uzupełniających, które licznie powstały na terenie Irlandii. Szkoły uzupełniające – w znacznej mierze będące szkołami „weekendowymi”- dostarczają wiedzę w zakresie języka ojczystego oraz geografii i historii. Odgrywają one istotną rolę we wspieraniu uczniów w nauce języka ojczystego i pogłębianiu 3 wiedzy dotyczącej kraju pochodzenia, jak również służą całej lokalnej społeczności pomagając w integracji różnych kulturowo grup i koordynując przebieg projektów i wydarzeń.

Zakres nauczania szkół uzupełniających ograniczony jest jedynie do poziomu szkoły podstawowej. Niezwykle ważne jest zatem znalezienie sposobu, aby włączyć języki nie objęte oficjalnym programem nauczania do zakresu przedmiotów szkół średnich. Jedną z opcji byłoby wprowadzenie tzw. dodatkowych kursów języka (short course) do programu nauczania w pierwszych trzech latach szkoły średniej.

Jedną z najaktywniejszych organizacji działających na tej płaszczyźnie jest The Post-Primary Languages Initiative (Inicjatywa nauczania języków na poziomie ponadpodstawowym). PPLI działa w kierunku umacniania i rozwoju umiejętności językowych wśród młodzieży w ramach irlandzkiego systemu edukacyjnego. PPLI współpracuje z ambasadami tych krajów, których języki są w Irlandii w powszechnym użyciu, w celu stworzenia nowych kursów jako części nowego programu Junior Cycle Student Award (JCSA).


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz