Home » Irlandia, Polityka, Polonia » Informacja o wyborach na prezydenta RP 2015

Informacja o wyborach na prezydenta RP 2015

Wybory Prezydenckie 10 maja 2015

Wybory Prezydenckie 10 maja 2015 – głosowanie za granicą, Irlandia

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/, więcej informacji poniżej) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Gdzie głosować w Irlandii

Zgodnie z art. 16 par. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112, z późn. zm.) informuję, że w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego w Dublinie utworzono następujące obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP:

INFORMACJA O WYBORACH PREZYDENTA RP

Dostępne opcje rejestracji

Za pomocą strony internetowej MSZ

 • Pisemnie wypełniając formularz
 • Zgłoszenie należy wysłąć na adres:
 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie4-8
  Eden Quay
  Dublin 1
  Faks: (+353) 1 872 77 92

 • Powyższy formularz, można także wysłać na adres: consul@msz.gov.pl
 • Telefonicznie: 089 235 1791. Czynny w dni powszednie od godz. 12.00 do godz. 15.00
Co jest potrzebne aby wziąć udział w wyborach prezydenckich?
 • Przed przystąpieniem do wyborów prosimy o przygotowanie:
  numeru PESEL
 • ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Termin wyborów

Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP wybory muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta[a]. Ponieważ pięcioletnia kadencja Bronisława Komorowskiego kończy się 6 sierpnia 2015, więc I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2015 (II tura odpowiednio między 11 maja a 5 czerwca 2015). Ostatecznie marszałek Sejmu zarządził wybory na 10 maja 2015. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00–21.00.

Więcej informacji na temat wyborów prezydenckich w 2015 roku, znajdą państwo na stronie Ambasad Polskiej w Dublinie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz