Category: Zasilki

Związkowe stypendium językowe dla dzieci

Związkowe stypendium językowe dla dzieci

Związek zawodowy SIPTU oferuje stypendium językowe w wysokości maksimum €700 dla dzieci migrantów. Stypendium zostalo utworzone w celu podtrzymywania więzi z ojczystym językiem i kulturą. Takie stypendium można przeznaczyć na przykład na opłacenie czesnego w sobotniej szkole polonijnej. Aplikować mogą członkowie związku zawodowego. Związki zawodowe są zdania, że podobnie jak ważne jest podtrzymywanie znajomości języka […] czytaj dalej…

Dodatek z tytułu niepełnosprawności

dodatek niepełnosprawności

Dodatek z tytułu niepełnosprawności Dodatek z tytułu niepełnosprawności to cotygodniowe świadczenie wypłacane w Irlandii osobom niepełnosprawnym w wieku od 16 do 66 lat. Muszą istnieć podejrzenia, że dana osoba będzie niepełnosprawna przez okres przynajmniej roku. Dodatek przyznawany jest na podstawie oceny medycznej i oceny środków utrzymania. Jeżeli dana osoba uzna, że niesłusznie odmówiono jej zasiłku […] czytaj dalej…

Dodatkowe świadczenia socjalne

social welfare ie

Świadczenia socjalne System dodatkowych świadczeń socjalnych zapewnia cotygodniowe świadczenia dla osób o niskich dochodach lub pozbawionych dochodów. Osoby o niskich dochodach mają również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń w ramach systemu dodatkowych świadczeń socjalnych w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Przykładami takich świadczeń są dodatek mieszkaniowy na czynsz/spłatę odsetek od kredytu hipotecznego, czy też na zaspokojenie […] czytaj dalej…

Dodatkowe świadczenia socjalne

 świadczenia socjalne irlandia

Świadczenia socjalne

System dodatkowych świadczeń socjalnych zapewnia cotygodniowe świadczenia dla osób o niskich dochodach lub pozbawionych dochodów. Osoby o niskich dochodach mają również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń w ramach systemu dodatkowych świadczeń socjalnych w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Przykładami takich świadczeń są dodatek mieszkaniowy na czynsz/spłatę odsetek od kredytu hipotecznego, czy też na zaspokojenie potrzeb w nagłych przypadkach. (more…)


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ