Usługi położnicze i opieka

logo citizen information ireland

Informacje

Program opieki położniczej i opieki nad noworodkiem zapewnia ustalony plan opieki dla wszystkich kobiet ciężarnych, które na stałe mieszkają w Irlandii. Usługi te są świadczone przez wybranego przez Państwa lekarza rodzinnego (GP) i położnika ze szpitala. Są Państwo uprawnieni do tych usług nawet jeżeli nie posiadają Państwo karty medycznej. W zasadzie wszyscy lekarze rodzinni mają umowy z Dyrekcją Usług Zdrowotnych (HSE) o świadczenie tych usług; nie muszą oni należeć do systemu lekarzy rodzinnych i kart medycznych. Program przewiduje też dwie wizyty poporodowe u lekarza rodzinnego.

Przepisy

Połączone usługi medyczne są świadczone przez wybranego przez Państwa lekarza rodzinnego (GP), który zawarł umowę z Dyrekcją Usług Zdrowotnych (HSE) o świadczenie tych usług oraz przez położnika ze szpitala.


Aby umożliwić skorzystanie z usług, lekarz rodzinny przekaże Państwu formularz podania, które powinni Państwo wraz z nim wypełnić, i które powinni Państwo następnie złożyć w swoim lokalnym ośrodku zdrowia, gdzie zostanie ono przetworzone w celu włączenia do Programu.

Lekarz rodzinny realizuje badanie wstępne, jeżeli to możliwe przed 12 tygodniem ciąży oraz 6 dalszych badań w trakcie ciąży, naprzemiennie z wizytami na oddziale/w szpitalu położniczym. Harmonogram wizyt może zostać zmieniony przez Państwa lekarza rodzinnego i/lub położnika ze szpitala, w zależności od indywidualnej sytuacji.

Jeżeli kobieta ciężarna cierpi na poważną chorobę, np. cukrzycę lub nadciśnienie, może odbyć do 5 dodatkowych wizyt u lekarza rodzinnego. Opieka w zakresie chorób współistniejących z ciążą, lecz z nią niezwiązanych nie stanowi części Programu.

Po upływie 2 tygodni od porodu lekarz rodzinny zbada dziecko, a po 6 tygodniach po porodzie – matkę i dziecko.

Matka jest uprawniona do nieodpłatnych usług stacjonarnych i ambulatoryjnych w szpitalach publicznych związanych z ciążą i porodem i nie jest zobowiązana do wnoszenia opłat szpitalnych.

Usługi opieki nad noworodkiem

Lekarz rodzinny opiekujący się matką świadczy też opiekę nad noworodkiem. Obejmuje ona dwa bezpłatne badania rozwojowe w ciągu pierwszych 6 tygodni po porodzie. Uprawnienie dziecka do bezpłatnych usług lekarza rodzinnego zależy od tego, czy rodzice posiadają kartę medyczną. Oznacza to, że wizyty u lekarza rodzinnego związane z dowolnymi problemami zdrowotnymi dziecka zaistniałymi w okresie tych sześciu tygodni lub później nie są objęte programem, chyba że rodzice posiadają kartę medyczną.


W ciągu pierwszych 6 tygodni matkę i dziecko odwiedza w domu pielęgniarka środowiskowa.

Badania medyczne

Jeżeli dziecko jest urodzone w szpitalu, przyjęte jest wykonanie badań przesiewowych w kierunku wykrywania chorób metabolicznych (test Guthrie’go lub nakłucia pięty). Jeżeli dziecko jest urodzone w domu, badania mogą zostać wykonane przez lekarza rodzinnego lub na oddziale ambulatoryjnym szpitala. Badania te wymagają zgody rodziców.

Jak składać podanie

Państwa lekarz rodzinny powinien dysponować koniecznymi formularzami podań o usługi w ramach Programu opieki położniczej i nad noworodkiem. Powinni Państwo skontaktować się z pielęgniarką środowiskową w swoim lokalnym ośrodku zdrowia, by uzyskać informacje na temat dostępności szkół rodzenia. Dane kontaktowe Państwa lokalnego ośrodka zdrowia można znaleźć tutaj.

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz