Książeczki opłat czynszowych

logo citizen information ireland

Informacja

Mieszkając w Irlandii w wynajmowanym lokalu (w tym lokalu wynajmowanym od właściciela prywatnych mieszkań, organizacji społecznej, władz lokalnych i pracodawców), najemca ma pewne prawa wynikające z przepisów. Jednym z nich jest prawo do „książeczki opłat czynszowych”. Książeczka opłat czynszowych to dokument, w którym odnotowane są informacje na temat najmu oraz wszystkie opłaty czynszowe wniesione na rzecz wynajmującego. Zazwyczaj ma ona postać książeczki, ale może być też w innej formie, pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne informacje. Prawo najemcy do posiadania książeczki opłat czynszowych zostało uregulowane w Paragrafie 25 Ustawy mieszkaniowej (o prywatnym najmie lokali mieszkalnych), z 1982 roku oraz w Rozporządzeniu nr SI 128/1993, dotyczącym lokali mieszkalnych (książeczek opłat czynszowych) z roku 1993.

Zasady

Właściciel powinien odnotowywać w książeczce opłat czynszowych wszystkie opłaty. Jeżeli opłaty są dokonywane osobiście, właściciel powinien podpisać książeczkę oraz przekazać najemcy podpisane pokwitowanie zawierające szczegóły płatności. Jeżeli płatności są dokonywane w inny sposób (np. jako zlecenie stałe lub czekiem), właściciel powinien podpisać książeczkę opłat czynszowych lub przekazać pisemne potwierdzenie wpłaty w ciągu trzech miesięcy od jej dokonania.

Książeczka opłat czynszowych powinna ponadto zawierać następujące informacje:

  • adres mieszkania lub domu
  • nazwisko i adres wynajmującego oraz (ewentualnie) jego przedstawiciela
  • nazwisko najemcy
  • datę rozpoczęcia najmu
  • okres najmu
  • wysokość wpłaconej kaucji
  • wysokość czynszu i sposób płatności
  • szczegółowe informacje na temat wszelkich innych opłat za usługi, np. ogrzewanie lub telewizję kablową
  • zaświadczenie o podstawowych prawach i obowiązkach właścicieli i lokatorów
  • listę mebli i urządzeń, będących na wyposażeniu mieszkania, zapewnionych przez właściciela.

IPrzekazanie najemcy książeczki opłat czynszowych jest obowiązkiem właściciela. Książeczki opłat czynszowych można nabyć za niewielką kwotę w każdym sklepie papierniczym. Najemca powinien trzymać książeczkę opłat czynszowych w mieszkaniu, jednakże na życzenie właściciela lokator powinien ją przekazać wynajmującemu w celu dokonania zmian oraz wpisania opłat czynszowych i innych płatności.

Jeżeli właściciel odmawia wydania książeczki opłat czynszowych lub przekazuje najemcy pokwitowania lub zaświadczenia o uiszczeniu czynszu, jest to niezgodne z prawem i może być uznane za wykroczenie. Jeżeli najemca chce złożyć zażalenie, powinien się skontaktować z wydziałem lokalowym właściwych władz miejskich.


W przypadku wynajmowania prywatnego lokalu mieszkalnego właściciel musi złożyć właściwe wypowiedzenie umowy najmu. W razie sporu z właścicielem odnośnie wypowiedzenia można się skontaktować z Komisją ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnychPRTB to organizacja prowadząca rejestr wynajmowanych lokali oraz pośrednicząca w sporach między właścicielami prywatnych mieszkań a najemcami.

Gdzie składać podanie

Private Residential Tenancies Board

PO Box 11884
Dublin 2
Ireland

Tel:

+353 (0)1 635 0600

Fax:

+353 (0)1 635 0601

Homepage:

http://www.prtb.ie/

Email:

information@prtb.ie

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz