Podwyżki czynszu w Irlandii

logo citizen information ireland

Informacja

Wynajmując mieszkanie w Irlandii należy płacić właścicielowi lokalu za możliwość korzystania z niego. Opłata na rzecz właściciela za używanie mieszkania nazywa się czynszem. Każda osoba mieszkająca w wynajmowanym mieszkaniu (w tym najemcy lokali prywatnych i komunalnych) płaci czynsz. Zazwyczaj wysokość czynszu należnego za lokal jest uzgadniana między właścicielem a najemcą na początku okresu najmu. W przeszłości najemcy bez umowy najmu nie byli chronieni przed podwyżkami czynszu. Oznaczało to, iż właściciel mógł podnosić czynsz według własnego uznania z dowolną częstotliwością. Obecnie, w wyniku zmiany przepisów, najemcy są lepiej chronieni przed podwyżkami czynszu, natomiast właściciele chcący podwyższyć czynsz, muszą przestrzegać pewnych procedur.

Zasady

Zgodnie z Paragrafem 19 Ustawy o wynajmie lokali mieszkalnych z 2004 roku właściciele nie mogą pobierać opłat za mieszkanie lub dom wyższych niż cena rynkowa. (Dalsze informacje na temat cen wolnorynkowych znajdują się w części Stawki). Należy zauważyć, że przepisy zawarte w Ustawie o najmie lokali mieszkalnych odnoszą się wyłącznie do głównego rynku prywatnych mieszkań do wynajęcia. Najemcy mieszkań komunalnych podlegają innym przepisom prawnym. Dostępne są także dodatkowe informacje na temat najmu mieszkań komunalnych oraz praw i obowiązków wynajmującego. Właściciel nie może zmieniać wysokości czynszu częściej niż raz w roku, chyba że dokonano znacznych zmian w wynajmowanym lokalu. Zmiana ta może polegać na przykład na przeprowadzeniu gruntownego remontu.

Najemca może poprosić właściciela o dokonanie waloryzacji czynszu jeśli

  • sądzi, że wysokość czynszu przekracza obowiązujące ceny rynkowe za dany lokal lub
  • chce dokonać kolejnej waloryzacji po upływie co najmniej rokuWłaściciel ma prawo co roku waloryzować wysokość czynszu. Jednakże przed podniesieniem czynszu musi powiadomić lokatora (na piśmie) z wyprzedzeniem co najmniej 28 dni. W razie sporów dotyczących wysokości czynszu lub zaległości w płaceniu czynszu obie zainteresowane strony mogą zwrócić się o pomoc do Komisji ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych (PRTB). Należy się skontaktować z PRTB przed datą wejścia w życie nowej umowy najmu lub w ciągu 28 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w zależności od tego, który z terminów jest późniejszy. Więcej na temat PRTB i rozwiązywania sporów znajduje się tutaj.

Stawki

Prawo (Paragraf 19 Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004) roku określa wysokość czynszu na wolnym rynku jako „kwotę, którą lokator niebędący w stosunku najmu jest skłonny zapłacić, a którą właściciel jest skłonny przyjąć za wynajęcie mieszkania„. Jedną z funkcji PRTB jest obserwowanie i badanie tendencji rynkowych w celu ustalenia wysokości czynszu.

 

Gdzie składać podanie

Private Residential Tenancies Board

PO Box 11884
Dublin 2
Ireland

Tel:

+353 (0)1 635 0600

Fax:

+353 (0)1 635 0601

Homepage:

http://www.prtb.ie/

Email:

information@prtb.ie

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz