Ulga podatkowa dla lokatorów

logo citizen information ireland

Informacje

Jeżeli mieszkasz w Irlandii w prywatnym, wynajętym mieszkaniu i płacisz podatek dochodowy, możesz kwalifikować się do otrzymania ulgi podatkowej od części płaconego czynszu. Dopuszczalna jest także ulga od czynszu płaconego za lokal poza granicami Państwa.

Budżet 2011

Budżet 2011 zmienił zasady obowiązujące w przypadku ulgi podatkowej dla lokatorów, wynajmujących prywatne mieszkanie:

  • Ulga będzie stopniowo zmniejszana przez okres 8 lat
  • Osobom, które nie wynajmowały lokalu w dniu 7 grudnia 2010 r., a następnie podpisały umowę najmu, ulga nie przysługuje.

Szczegóły wspomnianych zmian znajdują się w ulotce Revenue’s Budget 2011.

Przepisy

Aby móc wystąpić o ulgę podatkową, musisz płacić czynsz za prywatnie wynajmowany lokal, wykorzystywany jako twoje wyłączne lub główne miejsce zamieszkania. Należą tu takie miejsca, jak kawalerka, mieszkanie w bloku, pokój lub dom.

Nie możesz starać się o ulgę podatkową od czynszu, płaconego w sposób następujący:

  • Władzom lokalnym lub agencji państwowej
  • Czynsz płatny na podstawie umowy najmu na okres 50 lat lub powyżej.

Właściciele mieszkania lub agenci zamieszkali w Irlandii

Jeżeli właściciel twojego mieszkania lub agent zamieszkują w Irlandii, na żądanie komisarzy skarbowych konieczne będzie przedłożenie pokwitowania za wpłatę czynszu. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy płacisz czynsz bezpośrednio właścicielowi czy agentowi, w imieniu właściciela. Każde pokwitowanie musi zawierać, co następuje:

  • Nazwisko właściciela, statystyczny numer osobowy (PPS) i adres
  • Kwotę wpłaconego czynszu
  • Okres czasu, jakiego pokwitowanie dotyczy.

Pokwitowania należy przechowywać przez co najmniej 6 lat, na wypadek, gdyby zażądał ich komisarz skarbowy.

Właściciele zamieszkali poza Irlandią

Jeżeli właściciel twojego lokalu zamieszkuje poza Irlandią, a czynsz płacisz mu bezpośrednio bądź na konto banku znajdującego się w Irlandii lub za granicą, należy od płaconej kwoty brutto odliczyć podatek w standardowej stawce (20% w 2011 r.). Odliczenie to nie jest twoją ulgą podatkową – to podatek płatny do urzędu skarbowego od dochodu właściciela.


Na przykład, powiedzmy, że właściciel mieszka w Niemczech i płacisz mu/jej miesięczny czynsz brutto w kwocie €1,000. Po pierwsze, oblicz kwotę podatku do odliczenia (€1,000 x 20% = €200). Teraz odejmij należny podatek od płaconego czynszu brutto (€1,000 – €200 = €800 ). Czynsz netto do zapłaty właścicielowi wynosi €800 miesięcznie. Kwota należna urzędowi skarbowemu wynosi €200 miesięcznie, to kwota, którą odliczyłeś(aś) od kwoty czynszu brutto, wynoszącej €1,000.

Rozliczenie z urzędem skarbowym podatku odliczonego od czynszu

Musisz rozliczyć z urzędem skarbowym podatek odliczony od czynszu brutto. Jeśli zaniedbasz odliczenia podatku od czynszu, który płacisz właścicielowi zamieszkałemu za granicą, będzie to oznaczać, że to ty (a nie właściciel) będziesz odpowiedzialny(a) za podatek, jaki należało odliczyć.

Jeżeli płacisz podatek w systemie płać-jak-zarabiasz (PAYE), możesz rozliczyć się zmniejszając swoje kredyty podatkowe oraz minimalną stawkę zwrotu (Standard Rate Cut-Off Point). Możesz powiadomić swój miejscowy urząd skarbowy i poprosić o rozliczenie w ten sposób . Możesz także sporządzić zeznanie podatkowe – formularz 12 (pdf) i wpłacić zatrzymaną kwotę do urzędu skarbowego.

Jeżeli płacisz podatek w systemie oceny własnej, należy szczegóły dotyczące czynszu dołączyć do dorocznego zeznania podatkowego – formularz 11 (pdf). Następnie otrzymasz powiadomienie o zastosowaniu oceny własnej z wykazaniem pomniejszonego kredytu.

Pod koniec roku musisz przekazać właścicielowi kompletny formularz R185 (pdf) Oświadczenie o odliczeniu podatku.

Stawki

Ulga podatkowa od lokali wynajmowanych prywatnie, dostępna jest w stawce standardowej 20%, niezależnie od tego, czy właściciel mieszka w Irlandii czy zagranicą. Maksymalne ulgi podatkowe od czynszu przedstawiają się następująco:

Okoliczności osobiste Podatek rok 2010 Podatek rok 2011
Single lub wiek poniżej 55 lat €2,000 €1,600
Single i wiek poniżej 55 lat €4,000 €3,200
Żonaci/zamężne i wiek poniżej 55 lat €4,000 €3,200
Żonaci/zamężne i wiek powyżej 55 lat €8,000 €6,400

Aby obliczyć, jaką to przedstawia coroczną wartość dla ciebie po opodatkowaniu, należy pomnożyć powyższe kwoty ulgi podatkowej przez 20%. Zatem, biorąc wiek pod uwagę:

  • Poniżej 55 lat: maksymalna kwota, jaką samotna osoba poniżej 55 roku życia może otrzymać, wynosi €320 (€1,600 x 20%) za czynsz płatny w 2011 r. Maksymalna kwota, jaką małżeństwo bądź wdowiec(a) może otrzymać, wynosi €640 (€3,200 x 20%) za czynsz wpłacony w 2011 r.
  • Powyżej 55 roku życia: maksymalna kwota, jaką samotna osoba powyżej 55 roku życia może otrzymać, wynosi €640 (€3,200 x 20%) za czynsz płacony w 2011 r.. Maksymalna kwota, jaką małżeństwo bądź osoba owdowiała może otrzymać, wynosi €1,280 (€6,400 x 20%) za czynsz płatny w 2011 r.

Jak składać podanie

Niezależnie od tego, czy właściciel mieszka w Irlandii czy zagranicą, aby starać się o ulgę w czynszu, możesz wypełnić kompletny formularz czynszowy 1 (pdf) i wysłać go do urzędu skarbowego. (Druki formularza znajdują się także w lokalnym urzędzie skarbowym) Jeżeli wypełnienie formularza sprawia ci trudności lub też masz problem z przekazaniem żądanej informacji, personel naszego urzędu skarbowego chętnie ci pomoże. Ponadto, możesz także w każdej chwili wystąpić o ulgę podatkową, przy pomocy usługi skarbowej PAYE .

Gdzie składać podanie

Zwróć się o informację do urzędów skarbowych w jakimkolwiek miejscu w Irlandii, szukaj we wszystkich książkach telefonicznych

Zródlo Citizen Information.ie


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ


Dodaj komentarz